چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 23 مرداد 1397 04:41

خوشنویسی اسلامی

کتاب خوشنویسی اسلامی توسّط بانو شیلا بلر پژوهشگر توانا و صاحب نام و چهره شناخته شده بین المللی تألیف شده و ترجمه فارسی آن را آقای ولی الله کاووسی به انجام رسانده است. این کتاب در سال 1397 توسّط انتشارات فرهنگستان هنر منتشر گردیده است.

خواندن 1350 دفعه