نشانی: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حقوقی بن بست فولادوند پلاک 8
شنبه, 20 مرداد 1397 08:12

سبک شناسی خوشنویسی قاجار

در کتاب «سبک شناسی خوشنویسی قاجار» تحولات فرمی در انواع خطوط رایج دوره قاجار مانند: نسخ، ثلث ، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق، در قالب معرفی سبکهای مشخص با اتکا به ارائه و تحلیل آثار هنرمندان مؤثر در پیدایش انواع سبک تحلیل و بررسی می‌شود.  در این کتاب که توسّط  پژوهشگر صاحب نام استاد علیرضا هاشمی نژاد تألیف گردیده، ضمن مباحث فنّی و تخصّصی درباره «خوشنویسی»، «سبک‌شناسی خوشنویسی» و «زييايي‌شناسي خوشنویسی»، دیدگاه های مؤلف در خصوص تحولات تاریخی خطوط نسخ، نستعلیق و شکستة نستعلیق ارائه شده است.

خواندن 1407 دفعه

طراحی، پیاده سازی و اجرا : نیک سافت