نشانی: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حقوقی بن بست فولادوند پلاک 8
سه شنبه, 23 مرداد 1397 04:51

میر عماد الحسنی پادشاه ممالک خط

کتاب میر عماد الحسنی پادشاه ممالک خط تألیف آقای محمّدمهدی زارع دار با مقدّمۀ استاد فاضل و چیره دست خوشنویسی استاد امیر احمد فلسفیدر سال 1392 توسّط انتشارات هنرکده کرج منتشر شده است. 

منتشرشده در کتاب ها
سه شنبه, 23 مرداد 1397 04:41

خوشنویسی اسلامی

کتاب خوشنویسی اسلامی توسّط بانو شیلا بلر پژوهشگر توانا و صاحب نام و چهره شناخته شده بین المللی تألیف شده و ترجمه فارسی آن را آقای ولی الله کاووسی به انجام رسانده است. این کتاب در سال 1397 توسّط انتشارات فرهنگستان هنر منتشر گردیده است.

منتشرشده در کتاب ها

کتاب «سنگ نوشته های کوفی، میراث فرهنگ جهانی» اثر ارزشمند استاد سیّد محمّدوحید موسوی جزایری است که توسّط انتشارات آبان در سال 1391 به چاپ رسیده است. استاد جزایری تلاش های ارزنده ای در احیای خط کوفی با آموزش آن و پژوهش دربارۀ آن مبذول داشته اند. 

منتشرشده در کتاب ها
شنبه, 20 مرداد 1397 08:21

از الـفبا تا هـنر

کتاب «از الفـبا تا هنـر» تألیف استاد غلامرضا راهپیما به همت کتابخانه،موزه ومرکزاسنادمجلس شورای اسلامی و با همکاری فرهنگستان هنر منتشر شده است. این کتاب ارزشمند و نفیس حاصل تلاش در عرصه مشق ، تالیف ، تحقیق و پژوهش در زمینه هنرها و از جمله خوشنویسی می باشد . در بخش نخست این اثر به معرفی اجمالی خط و خوشنویسی،  کتابت و کاتب و نیز انواع قالب های خوشنویسی ازجمله کتیبه، قطعه، چلیپا، سیاه مشق، مُرقع، رنگه نویسی و ... پرداخته  شده است و در بخش دوم  به خطوط پیش از اسلام شروع،  آغازین خطِّ پس از اسلام خطِّ کوفی و سایر خطوط پرداخته شده است.

منتشرشده در کتاب ها
شنبه, 20 مرداد 1397 08:12

سبک شناسی خوشنویسی قاجار

در کتاب «سبک شناسی خوشنویسی قاجار» تحولات فرمی در انواع خطوط رایج دوره قاجار مانند: نسخ، ثلث ، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق، در قالب معرفی سبکهای مشخص با اتکا به ارائه و تحلیل آثار هنرمندان مؤثر در پیدایش انواع سبک تحلیل و بررسی می‌شود.  در این کتاب که توسّط  پژوهشگر صاحب نام استاد علیرضا هاشمی نژاد تألیف گردیده، ضمن مباحث فنّی و تخصّصی درباره «خوشنویسی»، «سبک‌شناسی خوشنویسی» و «زييايي‌شناسي خوشنویسی»، دیدگاه های مؤلف در خصوص تحولات تاریخی خطوط نسخ، نستعلیق و شکستة نستعلیق ارائه شده است.

منتشرشده در کتاب ها
شنبه, 20 مرداد 1397 08:03

تاریخ خط های جهان

در کتاب تاریخ خط های جهان  نویسنره یوهانس فردریش به موضوع سیر تحوّلات خط از آغاز تا امروز پرداخته است.این کتاب که توسّط فیروز رفاهی علمداری ترجه شده است، در سه بخش تنظیم شده که عبارتند از: خط در دنیای باستان، خط های آسیای شرقی و اختراع خط در سایر نقاط جهان.

منتشرشده در کتاب ها

مقاله دوره بندی تاریخ قلم های کتابت در منابع درجه اوّل تاریخ خوشنویسی در مجلّه نگره شماره 42 تابستان 1396 منتشر شده است.

منتشرشده در مقاله ها

در این مقاله به موضوع آسیب شناسی هنر خوشنویسی معاصر ایران با تکیه بر خط نستعلیق پرداخته شده است. این مقاله در کتاب ماه هنر، شماره 155 مورّخ مرداد ماه 1390 چاپ شده است.

منتشرشده در مقاله ها

طراحی، پیاده سازی و اجرا : گروه نرم افزاری یاسین رسانه