نشانی: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حقوقی بن بست فولادوند پلاک 8
یکشنبه, 07 مرداد 1397 07:40

طبقه بندی مضمونی کتیبه های نستعلیق در آرایه های چوبی ...- احمد صالحی کاخکی و همکاران

مقاله طبقه بندی مضمونی کتیبه های نستعلیق در آرایه های چوبی وابسته به معماری دوره صفویه در دوفصل نامه مرمّت و معماری ایران شماره 13 بهار و تابستان 1396 منتشر شده است.

خواندن 798 دفعه

طراحی، پیاده سازی و اجرا : نیک سافت