نشانی: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حقوقی بن بست فولادوند پلاک 8

سومین نشست تخصّصی موزه خوشنویسی ایران با عنوان «تحلیل زیبایی شناختی نسخ ایرانی در نسبت با نسخ یاقوتی و عثمانی» روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸در موزه خوشنویسی ایران برگزار شد. دراین نشست که با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران عرصه خوشنویسی و هنرجویان برگزار شد، آقایان استاد احمد عبدالرّضایی و استاد علیرضا هاشمی نژاد در رابطه با موضوع نشست به ایراد سخن پرداختند و در ادامه به پرسش های حاضران پاسخ دادند. تعدادی از حاضران جلسه از شهرهای دور و نزدیک از جمله بابل و قم در این نشست شرکت کرده بودند.

منتشرشده در اخبار موزه

طراحی، پیاده سازی و اجرا : نیک سافت