نشانی: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شریعتی نرسیده به خیابان حقوقی بن بست فولادوند پلاک 8

سومین نشست تخصّصی موزه خوشنویسی ایران با عنوان «تحلیل زیبایی شناختی نسخ ایرانی در نسبت با نسخ یاقوتی و عثمانی» روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸در موزه خوشنویسی ایران برگزار شد. دراین نشست که با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران عرصه خوشنویسی و هنرجویان برگزار شد، آقایان استاد احمد عبدالرّضایی و استاد علیرضا هاشمی نژاد در رابطه با موضوع نشست به ایراد سخن پرداختند و در ادامه به پرسش های حاضران پاسخ دادند. تعدادی از حاضران جلسه از شهرهای دور و نزدیک از جمله بابل و قم در این نشست شرکت کرده بودند.

منتشرشده در اخبار موزه
شنبه, 20 مرداد 1397 08:12

سبک شناسی خوشنویسی قاجار

در کتاب «سبک شناسی خوشنویسی قاجار» تحولات فرمی در انواع خطوط رایج دوره قاجار مانند: نسخ، ثلث ، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق، در قالب معرفی سبکهای مشخص با اتکا به ارائه و تحلیل آثار هنرمندان مؤثر در پیدایش انواع سبک تحلیل و بررسی می‌شود.  در این کتاب که توسّط  پژوهشگر صاحب نام استاد علیرضا هاشمی نژاد تألیف گردیده، ضمن مباحث فنّی و تخصّصی درباره «خوشنویسی»، «سبک‌شناسی خوشنویسی» و «زييايي‌شناسي خوشنویسی»، دیدگاه های مؤلف در خصوص تحولات تاریخی خطوط نسخ، نستعلیق و شکستة نستعلیق ارائه شده است.

منتشرشده در کتاب ها

طراحی، پیاده سازی و اجرا : نیک سافت