چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 11:06

بازدید مدیر محترم مرکز خوشنویسی بین الملل از موزه خوشنویسی ایران

مدیر محترم مرکز خوشنویسی بین الملل و همراهان صبح روز 29 خرداد 1398 از موزه خوشنویسی ایران بازدید کردند. در این دیدار در خصوص برقراری ارتباط خوشنویسان ایران با خوشنویسان دیگر کشورها و برگزاری نشست در موضوع خوشنویسی ملل و برگزاری نمایشگاههای بین المللی گفت و گو و تبادل نظر شد.   

خواندن 741 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 29 خرداد 1398 11:21